Zoeken in deze blog

dinsdag 26 augustus 2008

herhalingsoefening; terug naar het boegbeeld

In het prille begin van dit log schreef ik al over het boegbeeld. Mij verveelt het nooit, dus nog maar eens de herhaling! Het is ook hard nodig, want nog altijd is het boegbeeld van de Amphitrite niet teruggevonden.

Welk boegbeeld? Lees hier alles over in het artikel in de Zeekant uit het jaar 1961. Klik net zo vaak op de afbeelding tot een leesbare tekst ontstaat.

Over het schip:
Haar naamgever is Amphitrite, als echtgenote van de zeegod Poseidon, de
griekse godin van de baren. Volgens goed zeemansgeloof, zou zij een schip
dat naar haar was vernoemd extra goed beschermen.
Het schip werd gebouwd in opgracht van J.Luden, die zetelde aan de
Keizersgracht 485 te Amsterdam. De kiellegging en het richten der stevens
vond plaats op 11 december 1839 onder toezicht van de scheepsbouwmeesters
A. de Graaf en Zonen. Op de werf'Het IJland van Terschelling' gelegen aan
de Bikkerstraat te Amsterdam. Het het tweedeks fregatschip, volgetuigd met
raas aan alle drie de masten en gekoperd onder de waterlijn, liep op 23
juni 1840 van stapel, bestemming Oost-Indïe.
Volgens de verklarign van scheepsmeter A.Dronrijp was het schip 26,1 m
lang, 5,7 m breed en 4,8 diep en had een totale inhoud van 415 last.
De eerste kapitein die het schip over de zeven zeeën leidde was J.K. de
Jong die het bevel had tot 1842, opgevolgd door naamgenoot K.J. de Jong die
het roer na tien jaar overgaf aan gezagvoerder Daniël Grim, die in zijn
connossementen verklaarde: Ik, Daniël Grim, schipper naast God van mijn
schip Amphitrite, zal met den eersten goede wind die God mij velenen zal,
zeilen naar Amsterdam en beloof, indien God mij behouden reize verleent.


Over de strandig van de Amphitrite heeft in 1992 een uitgebreid artikel gestaan in het contactblad nummer 6: VERLEDEN-HEDEN-TOEKOMST, Noordwijkerhout en Omgeving.
Complete lijsten met geborgen goederen. Over de gejutte goederen is wat minder bekend. Vandaar ook het verdwenen boegbeeld:

Heeft iemand misschien betere copiën van dit artikel voor deze eerzame Blogger?