Zoeken in deze blog

woensdag 5 november 2008

helmduiker, deel II

Weer helemaal op adem gekomen! Ook weer wat meer te weten gekomen over Helmduikers. Zo hebben ze al heel wat goud van de in 1799 gezonken Lutine bij -VLIELAND- op deze manier boven water gebracht.
In een Egmondse kroniek trof ik de volgende tekst aan:
"De Alkmaarsche Courant van 17 augustus 1857 meldt daarover het
volgende: Den 10e Augustus is van Egmond aan Zee uitgezeild de vischers
Pink 'Egmond's Hoop' van de reeders G. de Groot en Commissie, met
Bemanning voorzien van helmen en duikerstoestel om zo mogelijk de schatten
te bergen van het in 1799 bij Terschelling gestrande Engelse schip “Lutine".
Er was niet zomaar de medewerking van een willekeurige groep Egmondse
Duikers ingeroepen Er waren in Egmond enkele reders die zich al meerdere
jaren bezighielden met het bergen van schepen en op dat gebied over een
grote ervaring en deskundigheid beschikten.Van hen richtte met name
Gerrit de Groot na contacten met Terschelling een Egmondse ondememing
op om te trachtend e Lutineschatten te bergen. De Groot was eigenaar van
de bomschuit Egmond's Hoop. Hij beschikte tevens over een duikerstoestel
dat via een luchtslang met de koperen helm van de duiker in verbinding
stond. De duiker maakte bij het afdalen gebruik van met lood verzwaarde
schoenen."
U kent ze ook vast wel uit de boeken van Jules Verne.
Nieuwgierig geworden? Ga is zo'n kostuum passen bij het Duikmuseum .